Här hittar du kartor över Norge samt en del fakta om Norge, från WorldMapFinder (Kartor över Norge, Översikt över Norge, Sevärdheter i Norge, Norge Turism ). Google Earth är en virtuell jordglob utvecklad av Google. Man kan i programmet mata in en plats och sedan zoomar programmet in steglöst ner till städers gatunivå. Överallt på jorden kan man urskilja sjöar, städer och floder, och i de flesta bebodda trakter kan man se större trafikstråk, parker, torg och liknande.

Google Earth - Norge

Norges fylken
Stad

Karta över Norge
Google Earth
1024 x 768 pixel
Karta över Norge
Norway Map.jpg
4,960 x 5,820 pixel
Karta över Norge
Norway Map.jpg
2,000 x 2,100 pixel
Karta över Norge
Norway Map.jpg
1,837 x 1,900 pixel
Karta över Norge
Norway Map.png
1,200 x 1,275 pixel
Karta över Norge
Norway Map.jpg
982 x 1,230 pixel
Karta över Norge
Norway Map.jpg
980 x 1,220 pixel
Karta över Norge
Norway Map.png
964 x 1,024 pixel