Här hittar du kartor över Europa samt en del fakta om Europa, från WorldMapFinder (Kartor över Europa, Översikt över Europa, Sevärdheter i Europa, Europa Turism ). Google Earth är en virtuell jordglob utvecklad av Google. Man kan i programmet mata in en plats och sedan zoomar programmet in steglöst ner till städers gatunivå. Överallt på jorden kan man urskilja sjöar, städer och floder, och i de flesta bebodda trakter kan man se större trafikstråk, parker, torg och liknande.

Google Earth - Europa

Land

Karta över Europa
Google Earth
1024 x 768 pixel
Karta över Europa
Europe Map.jpg
1,519 x 2,012 pixel
Karta över Europa
Europe Map.jpg
1,517 x 2,004 pixel
Karta över Europa
Europe Map.jpg
1,475 x 1,200 pixel
Karta över Europa
Europe Map.jpg
1,475 x 1,200 pixel
Karta över Europa
Europe Map.jpg
1,473 x 1,198 pixel
Karta över Europa
Europe Map.jpg
1,400 x 1,801 pixel
Karta över Europa
Europe Map.jpg
1,400 x 1,197 pixel