Här hittar du kartor över Japan samt en del fakta om Japan, från WorldMapFinder (Kartor över Japan, Översikt över Japan, Sevärdheter i Japan, Japan Turism ). Google Earth är en virtuell jordglob utvecklad av Google. Man kan i programmet mata in en plats och sedan zoomar programmet in steglöst ner till städers gatunivå. Överallt på jorden kan man urskilja sjöar, städer och floder, och i de flesta bebodda trakter kan man se större trafikstråk, parker, torg och liknande.

Google Earth - Japan

Japans prefekturer
Stad

Karta över Japan
Google Earth
1024 x 768 pixel
Karta över Japan
Japan Map.png
2,430 x 3,000 pixel
Karta över Japan
Japan Map.png
1,800 x 1,400 pixel
Karta över Japan
Japan Map.jpg
1,638 x 2,092 pixel
Karta över Japan
Japan Map.jpg
1,557 x 1,419 pixel
Karta över Japan
Japan Map.jpg
1,082 x 1,292 pixel
Karta över Japan
Japan Map.jpg
1,080 x 1,312 pixel
Karta över Japan
Japan Map.png
753 x 1,024 pixel