Här hittar du kartor över Världen samt en del fakta om Världen, från WorldMapFinder (Kartor över Världen, Översikt över Världen, Sevärdheter i Världen, Världen Turism ). Google Earth är en virtuell jordglob utvecklad av Google. Man kan i programmet mata in en plats och sedan zoomar programmet in steglöst ner till städers gatunivå. Överallt på jorden kan man urskilja sjöar, städer och floder, och i de flesta bebodda trakter kan man se större trafikstråk, parker, torg och liknande.

Google Earth - Världen

Karta över Världen
Google Earth
1024 x 768 pixel
Karta över Världen
World Map.jpg
7,874 x 5,605 pixel
Karta över Världen
World Map.jpg
5,545 x 3,007 pixel
Karta över Världen
World Map.jpg
5,511 x 3,002 pixel
Karta över Världen
World Map.jpg
5,509 x 2,973 pixel
Karta över Världen
World Map.jpg
5,400 x 2,700 pixel
Karta över Världen
World Map.jpg
4,800 x 2,400 pixel
Karta över Världen
World Map.jpg
4,014 x 2,141 pixel