Google Земя е софтуерна програма за географска информация с променлива резолюция проектираща се върху виртуален глобус. Географската информация е съвкупност от сателитни и аеро снимки, както и 3D ГИС.

Град

Карта на Уругвай
Google Earth
1024 x 768 пиксела
Карта на Уругвай
Uruguay Map.jpg
2,184 x 2,276 пиксела
Карта на Уругвай
Uruguay Map.png
2,128 x 2,233 пиксела
Карта на Уругвай
Uruguay Map.png
1,927 x 2,211 пиксела
Карта на Уругвай
Uruguay Map.png
1,383 x 1,543 пиксела
Карта на Уругвай
Uruguay Map.jpg
1,020 x 1,186 пиксела
Карта на Уругвай
Uruguay Map.jpg
1,012 x 1,166 пиксела
Карта на Уругвай
Uruguay Map.png
1,000 x 1,056 пиксела