Google Земя е софтуерна програма за географска информация с променлива резолюция проектираща се върху виртуален глобус. Географската информация е съвкупност от сателитни и аеро снимки, както и 3D ГИС.

Google Земя - Южна Америка

Държава

Карта на Южна Америка
Google Earth
1024 x 768 пиксела
Карта на Южна Америка
South-America Map.jpg
7,200 x 10,886 пиксела
Карта на Южна Америка
South-America Map.jpg
7,200 x 10,886 пиксела
Карта на Южна Америка
South-America Map.jpg
1,556 x 2,000 пиксела
Карта на Южна Америка
South-America Map.jpg
1,519 x 2,011 пиксела
Карта на Южна Америка
South-America Map.jpg
1,516 x 1,999 пиксела
Карта на Южна Америка
South-America Map.jpg
1,497 x 2,000 пиксела
Карта на Южна Америка
South-America Map.jpg
1,181 x 1,732 пиксела