Google Земя е софтуерна програма за географска информация с променлива резолюция проектираща се върху виртуален глобус. Географската информация е съвкупност от сателитни и аеро снимки, както и 3D ГИС.

Град

Карта на Салвадор
Google Earth
1024 x 768 пиксела
Карта на Салвадор
El-Salvador Map.png
2,590 x 1,926 пиксела
Карта на Салвадор
El-Salvador Map.png
2,500 x 1,847 пиксела
Карта на Салвадор
El-Salvador Map.jpg
2,000 x 1,269 пиксела
Карта на Салвадор
El-Salvador Map.png
1,963 x 1,797 пиксела
Карта на Салвадор
El-Salvador Map.jpg
1,300 x 1,078 пиксела
Карта на Салвадор
El-Salvador Map.jpg
1,088 x 600 пиксела
Карта на Салвадор
El-Salvador Map.jpg
1,058 x 599 пиксела