Google Земя е софтуерна програма за географска информация с променлива резолюция проектираща се върху виртуален глобус. Географската информация е съвкупност от сателитни и аеро снимки, както и 3D ГИС.

Google Земя - Кастамону (вилает)

Карта на Кастамону (вилает)
Google Earth
1024 x 768 пиксела