Google Земя е софтуерна програма за географска информация с променлива резолюция проектираща се върху виртуален глобус. Географската информация е съвкупност от сателитни и аеро снимки, както и 3D ГИС.

Карта на Антарктида
Google Earth
1024 x 768 пиксела
Карта на Антарктида
Antarctica Map.jpg
3,420 x 3,106 пиксела
Карта на Антарктида
Antarctica Map.jpg
3,200 x 3,200 пиксела
Карта на Антарктида
Antarctica Map.jpg
2,000 x 1,646 пиксела
Карта на Антарктида
Antarctica Map.jpg
1,611 x 1,960 пиксела
Карта на Антарктида
Antarctica Map.jpg
1,493 x 1,493 пиксела
Карта на Антарктида
Antarctica Map.jpg
1,264 x 1,024 пиксела
Карта на Антарктида
Antarctica Map.jpg
1,200 x 1,200 пиксела