Google Земя е софтуерна програма за географска информация с променлива резолюция проектираща се върху виртуален глобус. Географската информация е съвкупност от сателитни и аеро снимки, както и 3D ГИС.

Град

Карта на Уганда
Google Earth
1024 x 768 пиксела
Карта на Уганда
Uganda Map.png
2,348 x 2,947 пиксела
Карта на Уганда
Uganda Map.jpg
2,224 x 2,262 пиксела
Карта на Уганда
Uganda Map.jpg
2,200 x 2,767 пиксела
Карта на Уганда
Uganda Map.jpg
1,441 x 1,466 пиксела
Карта на Уганда
Uganda Map.jpg
1,397 x 1,737 пиксела
Карта на Уганда
Uganda Map.jpg
1,397 x 1,737 пиксела
Карта на Уганда
Uganda Map.jpg
971 x 945 пиксела