Google Земя е софтуерна програма за географска информация с променлива резолюция проектираща се върху виртуален глобус. Географската информация е съвкупност от сателитни и аеро снимки, както и 3D ГИС.

Град

Карта на Оман
Google Earth
1024 x 768 пиксела
Карта на Оман
Oman Map.jpg
3,039 x 3,956 пиксела
Карта на Оман
Oman Map.jpg
3,000 x 4,128 пиксела
Карта на Оман
Oman Map.jpg
2,348 x 2,947 пиксела
Карта на Оман
Oman Map.jpg
1,537 x 2,000 пиксела
Карта на Оман
Oman Map.jpg
1,272 x 1,516 пиксела
Карта на Оман
Oman Map.jpg
1,006 x 1,260 пиксела
Карта на Оман
Oman Map.jpg
980 x 1,276 пиксела