Google Земя е софтуерна програма за географска информация с променлива резолюция проектираща се върху виртуален глобус. Географската информация е съвкупност от сателитни и аеро снимки, както и 3D ГИС.

Град

Карта на Еритрея
Google Earth
1024 x 768 пиксела
Карта на Еритрея
Eritrea Map.png
3,038 x 2,257 пиксела
Карта на Еритрея
Eritrea Map.jpg
3,008 x 2,610 пиксела
Карта на Еритрея
Eritrea Map.jpg
2,964 x 2,564 пиксела
Карта на Еритрея
Eritrea Map.jpg
1,148 x 927 пиксела
Карта на Еритрея
Eritrea Map.jpg
1,046 x 1,190 пиксела
Карта на Еритрея
Eritrea Map.jpg
851 x 699 пиксела
Карта на Еритрея
Geological Map of Eritrea.jpg
4,953 x 3,509 пиксела