Google Земя е софтуерна програма за географска информация с променлива резолюция проектираща се върху виртуален глобус. Географската информация е съвкупност от сателитни и аеро снимки, както и 3D ГИС.

Държава

Карта на Африка
Google Earth
1024 x 768 пиксела
Карта на Африка
Africa Map.jpg
4,800 x 5,250 пиксела
Карта на Африка
Africa Map.jpg
2,663 x 2,639 пиксела
Карта на Африка
Africa Map.jpg
2,000 x 2,081 пиксела
Карта на Африка
Africa Map.jpg
2,000 x 2,050 пиксела
Карта на Африка
Africa Map.jpg
1,536 x 1,866 пиксела
Карта на Африка
Africa Map.jpg
1,525 x 1,440 пиксела
Карта на Африка
Africa Map.jpg
1,519 x 1,902 пиксела