Google Земя е софтуерна програма за географска информация с променлива резолюция проектираща се върху виртуален глобус. Географската информация е съвкупност от сателитни и аеро снимки, както и 3D ГИС.

Карта на Света
Google Earth
1024 x 768 пиксела
Карта на Света
World Map.jpg
7,874 x 5,605 пиксела
Карта на Света
World Map.jpg
5,545 x 3,007 пиксела
Карта на Света
World Map.jpg
5,511 x 3,002 пиксела
Карта на Света
World Map.jpg
5,509 x 2,973 пиксела
Карта на Света
World Map.jpg
5,400 x 2,700 пиксела
Карта на Света
World Map.jpg
4,800 x 2,400 пиксела
Карта на Света
World Map.jpg
4,014 x 2,141 пиксела