Karta över Vadsø
Karta Satellit Terräng Väder
Google Maps 
Google Maps (Google Kartor) är det konventionella namnet på en gratis kartbilds- och satellitfototjänst från Google. Kartorna och satellitfotona täcker nästan hela jordklotet och kan zoomas ut och in.  
|
worldmapfinder