Kort over Eysturoy
Kort Satellit Terræn Vejr
Google Maps 
Google maps er en pendant til Google Earth, men der er en række væsentlige forskelle.Google maps kan vise egentlige kort. Google maps har ikke dynamiske lag som man kan slå til og fra. Google maps kan ikke roteres, lægges ned eller vises i 3D. 
|
worldmapfinder