• Χάρτης Κουριτίμπας - 1,712 x 1,883 εικονοστοιχεία
 • Χάρτης Κουριτίμπας - 1,723 x 1,611 εικονοστοιχεία
 • Χάρτης Κουριτίμπας - 1,690 x 1,074 εικονοστοιχεία

  Κουριτίμπα - Χάρτης Κουριτίμπας

  Η Κουριτίμπα είναι η κύρια πόλη της Πολιτείας Παρανά (Paraná), της Βραζιλίας. Το 2007 ο πληθυσμός ήταν περίπου 1.808.969 άνθρωποι. H Κουριτίμπα είναι η μεγαλύτερη και μια από τις σημαντικότερες πόλεις της νότιας Βραζιλίας, που αποτελεί πολιτιστικό, πολιτικό και οικονομικό κέντρο. Η πόλη είναι κτισμένη σε ένα οροπέδιο 934 μ. πάνω από τη στάθμη θάλασσας, και είναι η πιό ψυχρή περιφερειακή πρωτεύουσα της Βραζιλίας. Η Κουριτίμπα ακολούθησε μία εξαιρετική διαδικασία αστικοποίησης, που την κατέστησε εθνικό αλλά και διεθνές υπόδειγμα, σε ότι αφορά τον αστικό σχεδιασμό και την ποιότητα ζωής. Η πόλη, αναδείχθηκε επισήμως πρωτεύουσα της πολιτείας στις 29 Μαρτίου 1693.

  - Κουριτίμπα - Βραζιλία

  Google Maps - Χάρτης Κουριτίμπας
  Google Maps - Χάρτης Κουριτίμπας
  Google Earth - Χάρτης Κουριτίμπας
  Google Earth - Χάρτης Κουριτίμπας
  Bing Maps - Χάρτης Κουριτίμπας
  Bing Maps - Χάρτης Κουριτίμπας
  Nokia Maps - Χάρτης Κουριτίμπας
  Nokia Maps - Χάρτης Κουριτίμπας
  Χάρτης Κουριτίμπας - 1,690 x 1,074 εικονοστοιχεία
  Χάρτης Κουριτίμπας - 1,600 x 1,118 εικονοστοιχεία
  Χάρτης Κουριτίμπας - 800 x 1,084 εικονοστοιχεία
  Χάρτης Κουριτίμπας - 772 x 1,226 εικονοστοιχεία