Περιφέρεια Μόσχας

Η Περιφέρεια Μόσχας ( ) είναι ομοσπονδιακό υποκείμενο της Ρωσίας, υπαγόμενο στο Κεντρικό Διαμέρισμα. Διοικητικό κέντρο της είναι η Μόσχα, η οποία όμως αποτελεί χωριστό ομοσπονδιακό υποκείμενο. Είναι η πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή της Ρωσίας (εξαιρουμένης της Μόσχας και της Αγίας Πετρούπολης, καθώς και μία από τις πλέον ισόρροπα ανεπτυγμένες: δε διαθέτει καμία πόλη με πληθυσμό άνω των 200.000 κατοίκων, υπάρχουν όμως δεκαέξι που ξεπερνούν τους 100.000.

Όπως είναι φυσικό λόγω της θέσης της, η περιφέρεια Μόσχας είναι μεγάλο βιομηχανικό κέντρο. Στο παρελθόν δέσποζε η υφαντουργία, ενώ στον 20ό αιώνα (κυρίως μετά τη μετακίνηση της ρωσικής πρωτεύουσας στη Μόσχα) αναπτύχθηκαν η μεταλλουργία, η μηχανουργία και η χημική βιομηχανία.

Χάρτης Περιφέρειας Μόσχας
Google Maps
1024 x 768 εικονοστοιχεία
Χάρτης Περιφέρειας Μόσχας
Google Earth
1024 x 768 εικονοστοιχεία
Χάρτης Περιφέρειας Μόσχας
Bing Maps
1024 x 768 εικονοστοιχεία
Χάρτης Περιφέρειας Μόσχας
Nokia Maps
1024 x 768 εικονοστοιχεία