Όσλο

Το Όσλο είναι η πρωτεύουσα της Νορβηγίας. Βρίσκεται στο νότιο τμήμα της χώρας και είναι η μεγαλύτερη πόλη της, με πληθυσμό 590.041 κατοίκους. Μαζί με τη γειτονική αστική περιοχή, η πόλη έχει συνολικό πληθυσμό 1.403.268 κατοίκους. Τα γεωγραφικά όρια της κομητείας του Όσλο και του δήμου είναι κοινά, 22 km². Μεταξύ του 1624 και του 1924 ονομαζόταν Christiania και Kristiania (Χριστιανία).

Πόλη

Χάρτης Όσλο
Google Maps
1024 x 768 εικονοστοιχεία
Χάρτης Όσλο
Google Earth
1024 x 768 εικονοστοιχεία
Χάρτης Όσλο
Bing Maps
1024 x 768 εικονοστοιχεία
Χάρτης Όσλο
Nokia Maps
1024 x 768 εικονοστοιχεία
Χάρτης Όσλο
243 Oslo%20Route%20Map.jpg
3,398 x 2,264 εικονοστοιχεία
Χάρτης Όσλο
oslo-map.jpg
2,681 x 1,701 εικονοστοιχεία
Χάρτης Όσλο
4.png
2,285 x 3,500 εικονοστοιχεία
Χάρτης Όσλο
LHC Oslo.jpg
2,000 x 1,419 εικονοστοιχεία
Χάρτης Όσλο
oslo.gif
1,799 x 1,809 εικονοστοιχεία
Χάρτης Όσλο
oslo-metro-map.gif
1,729 x 1,585 εικονοστοιχεία
Χάρτης Όσλο
oslo bus map.png
1,668 x 1,685 εικονοστοιχεία
Χάρτης Όσλο
GRMC%2BOslo.jpg
1,600 x 1,097 εικονοστοιχεία
Χάρτης Όσλο
GRMC+Oslo.jpg
1,600 x 1,097 εικονοστοιχεία
Χάρτης Όσλο
Bygd%25C3%25B8y Map.jpg
1,600 x 966 εικονοστοιχεία
Χάρτης Όσλο
Bygd%C3%B8y Map.jpg
1,600 x 966 εικονοστοιχεία
Χάρτης Όσλο
BygdΓΈy Map.jpg
1,600 x 966 εικονοστοιχεία