Δουνκέρκη

Η Δουνκέρκη είναι λιμάνι της Γαλλίας στη Μάγχη και κοντά στα βελγικά σύνορα. Σήμερα η πόλη είναι αξιόλογο λιμάνι και έχει 71.000 κατοίκους.

Χάρτης Δουνκέρκη
Google Maps
1024 x 768 εικονοστοιχεία
Χάρτης Δουνκέρκη
Google Earth
1024 x 768 εικονοστοιχεία
Χάρτης Δουνκέρκη
Bing Maps
1024 x 768 εικονοστοιχεία
Χάρτης Δουνκέρκη
Nokia Maps
1024 x 768 εικονοστοιχεία