Άσσελτ

Η Άσσελτ (Hasselt) είναι πόλη στο Βέλγιο, πρωτεύουσα της επαρχίας της Βελγικής Λιμβουργίας. Την 1η Ιανουαρίου 2005 η Άσσελτ είχε συνολικό πληθυσμό 69.538 (33.896 άντρες και 35.642 γυναίκες). Η συνολική έκτασή της είναι 102,24 χλμ² γεγονός που της δίνει πληθυσμιακή πυκνότητα της τάξης των 680,14 κατοίκων ανά χλμ². Η Άσσελτ βρίσκεται στον ποταμό Ντέμερ και συνδέεται επίσης με το Κανάλι Άλμπερτ.

Χάρτης Άσσελτ
Google Maps
1024 x 768 εικονοστοιχεία
Χάρτης Άσσελτ
Google Earth
1024 x 768 εικονοστοιχεία
Χάρτης Άσσελτ
Bing Maps
1024 x 768 εικονοστοιχεία
Χάρτης Άσσελτ
Nokia Maps
1024 x 768 εικονοστοιχεία