Brug dette detaljerede Kort over Færøerne til at planlægge turen hjemmefra(Geografi, Landkort, Rejseatlas, Oversigtskort, Satellitfotos).

Færøerne

.gif

Færøerne er en gruppe på 18 øer af vulkansk oprindelse i den nordlige del af Atlanterhavet mellem Skotland, Island og Norge.

Den første bosættelse på øerne fandt sted, da irske munke slog sig ned omkring år 625 og levede som eneboere. De gav sandsynligvis øerne deres navn. Men øernes egentlige befolkning stammer fra norske vikinger, som bosatte sig på øerne i tiden efter år 850, som kaldes landnamtiden. I dag er 17 af de 18 øer beboede.

Færøernes befolkning er færinger, og befolkningstallet er knapt 50.000, hvoraf ca. 17.000 bor i hovedstaden Tórshavn. Færingerne taler det vestnordiske sprog færøsk, som stammer fra det gamle nordiske sprog, norrønt sprog, og som er det mindste af de germanske sprog. Det er også et af tre mindste sprog i Europa. Dansk er desuden officielt sprog men bruges ikke af færingerne som dagligt talesprog.

Færøerne er en delvis selvstyrende del af Rigsfællesskabet ifølge Lov om Færøernes Hjemmestyre fra 1948 og udøver det parlamentariske selvstyre i et af verdens ældste parlamenter, Lagtinget. Øerne vælger to repræsentanter til det danske Folketing, og de har valgt ikke at være medlem af EU. Administrativt er øerne opdelt i 6 sysler og 34 kommuner.

Øernes klima er præget af deres beliggenhed i Golfstrømmen, som medvirker til at give milde vintre og kølige somre. Skydannelser omkring de høje fjelde og tåge er hyppigt forekommende. Øerne er i hovedsagen græsbevoksede med en udbredt forekomst af vilde blomster, og egentlige træer er ikke en del af den oprindelige natur. Fuglelivet på Færøerne er præget af havfuglene, som i stort tal yngler i fjeldene og på fjeldsiderne. Dyrelivet i øvrigt omfatter gråsæl og mindre hvalarter i de kystnære område samt dyr, som er indvandret eller indført sammen med befolkningen af øerne.

Fiskeri er hovederhverv på øerne, mens fåreavlen, som frem til 1800-tallet var hovederhverv, nu har ringe kommerciel betydning, omend den stadigvæk har stor kulturel og social betydning. Fangst af flokke af grindehvaler, som sker i fjorde på øerne, er en særlig færøsk specialitet.

By

Kort over Færøerne
Google Maps
1024 x 768 punkter
Kort over Færøerne
Google Earth
1024 x 768 punkter
Kort over Færøerne
Bing Maps
1024 x 768 punkter
Kort over Færøerne
Nokia Maps
1024 x 768 punkter
Kort over Færøerne
Faroe-Islands Map.png
2,000 x 2,624 punkter
Kort over Færøerne
Faroe-Islands Map.png
1,584 x 2,121 punkter
Kort over Færøerne
Faroe-Islands Map.png
1,398 x 1,333 punkter
Kort over Færøerne
Faroe-Islands Map.png
775 x 1,000 punkter
Kort over Færøerne
faarid kaart.jpg
1,584 x 2,121 punkter
Kort over Færøerne
faroe-map.JPG
1,097 x 738 punkter
Kort over Færøerne
faroeislands.jpg
1,050 x 1,604 punkter
Kort over Færøerne
map-faroes800.jpg
800 x 960 punkter
Kort over Færøerne
-faroe-islands.gif
800 x 800 punkter
Kort over Færøerne
mapF02-Faroe-Islands.jpg
800 x 632 punkter
Kort over Færøerne
faroe-islands-map.jpg
700 x 1,075 punkter
Kort over Færøerne
Faroe islands map with island ...
600 x 800 punkter