Vítejte na stránkách WorldMapFinder, Vyhledávání Mapa Skotsko. Politické, reliéfní, slepé, satelitní a online mapy světa.

Skotsko

.gif

Skotsko je jednou ze čtyř zemí konstituční monarchie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, která se nachází v severní části ostrova Velká Británie. Jedinou suchozemskou hranici má s Anglií, na východě je Skotsko ohraničeno Severním mořem, na severu a západě Atlantským oceánem a na jihozápadě Severním průlivem a Irským mořem. Mimo pevninu se Skotsko rozkládá na více než 790 ostrovech, z nichž největší jsou Orkneje, Shetlandy a Hebridy.

Hlavním a druhým největším městem Skotska je Edinburgh, který je jedním z největších evropských finančních center. V 18. století bylo město centrem skotského osvícenství, díky kterému se Skotsko stalo jedním z obchodních, intelektuálních a průmyslových motorů Evropy. Největším skotským městem je Glasgow, které kdysi bylo jednou z předních světových průmyslových metropolí a v současné době je součástí velké glasgowské konurbace dominující Lowlands. Ve Skotsku žije 5 144 200 obyvatel, z nichž většinu (88 %) tvoří Skotové. Úředními jazyky jsou angličtina, skotština a skotská gaelština.

Skotské království bylo nezávislé až do 1. dubna 1707, kdy vytvořilo personální unii s Anglickým královstvím, čímž vzniklo Spojené království Velké Británie. Tato unie byla výsledkem smlouvy o Unii z roku 1706 a vstoupila v platnost schválením zákona o Unii parlamenty obou zemí, navzdory rozsáhlým protestům v celém Skotsku. Třebaže je Skotsko součástí Spojeného království, má svůj nezávislý politický systém a vlastní soukromé i veřejné právo (skotské právo). Oddělení skotského právního a vzdělávacího systému a církve i po uzavření Unie přispělo k pokračování skotské kultury a skotské národní identity a část Skotů v čele se Skotskou národní stranou dlouhodobě usiluje o státní nezávislost na Spojeném království.

Mapa Skotsko
Google Maps
1024 x 768 pixelů
Mapa Skotsko
Google Earth
1024 x 768 pixelů
Mapa Skotsko
Bing Maps
1024 x 768 pixelů
Mapa Skotsko
Nokia Maps
1024 x 768 pixelů
Mapa Skotsko
Scotland Map.png
2,048 x 2,954 pixelů
Mapa Skotsko
Scotland Map.png
2,048 x 2,944 pixelů
Mapa Skotsko
Scotland Map.jpg
1,600 x 2,000 pixelů
Mapa Skotsko
Scotland Map.png
1,128 x 1,483 pixelů
Mapa Skotsko
Scotland Map.png
1,065 x 1,400 pixelů
Mapa Skotsko
Scotland Map.png
1,024 x 1,563 pixelů
Mapa Skotsko
ScotlandTopo Base Map VHR.png
3,097 x 5,230 pixelů
Mapa Skotsko
Scotland map modern.png
2,500 x 2,500 pixelů
Mapa Skotsko
Scotland map blank.png
2,500 x 2,500 pixelů
Mapa Skotsko
Scotland map-fr.jpg
2,400 x 3,450 pixelů
Mapa Skotsko
Scotland map-en.jpg
2,400 x 3,450 pixelů
Mapa Skotsko
20071214012822!Scotland map-fr...
2,400 x 3,450 pixelů