Vítejte na stránkách WorldMapFinder, Vyhledávání Mapa Evropy. Politické, reliéfní, slepé, satelitní a online mapy světa.

Evropa

Evropa je území brané buďto jako jeden ze šesti světadílů v jejich tradičních pojetích, nebo jako západní část Eurasie. Ze severu jej ohraničuje Severní ledový oceán, ze západu Atlantský oceán, z jihu Středozemní a Černé moře spolu s vodními cestami, které je spojují, a z východu Asie (o přesném průběhu této části hranice nepanuje konsenzus).

Jde o druhý nejmenší světadíl mající rozlohu asi 10 180 000 km (asi 7 % zemského povrchu), který je však zároveň druhý nejhustěji zalidněný (asi 72 obyvatel/km), takže asi 718 000 000 obyvatel Evropy představuje přibližně 9,6% podíl na světové populaci (údaje k roku 2009).

Evropa je kolébkou tzv. západní civilizace. Evropské národy hrály dominantní roli ve světovém dění cca od 16. století až po počátek století 20., ve kterém byly zatlačeny do pozadí Spojenými státy americkými. Důvodem byla zejména politická a národnostní roztříštěnost Evropy, na jejímž území se odehrály hlavní boje obou světových válek a kterou po té druhé na čtyřicet let rozdělila železná opona.

I v současné době politická a jazyková roztříštěnost komplikují integraci Evropy, a to i u zemí, které jsou součástí Evropské unie. Mluví se zde 218 různými jazyky z nejméně 6 jazykových rodin (indoevropská, uralská, altajská, afroasijská, severokavkazská a baskičtina); naprostá většina mluvčích však připadá na jazyky indoevropské. Jednotlivé státy jsou obvykle založeny na národních základech a existují zde oblasti, které jsou zdrojem závažných národnostních konfliktů (zejména Balkán, země bývalého Sovětského svazu, severní Španělsko a Severní Irsko).

Mapa Evropy
Google Maps
1024 x 768 pixelů
Mapa Evropy
Google Earth
1024 x 768 pixelů
Mapa Evropy
Bing Maps
1024 x 768 pixelů
Mapa Evropy
Nokia Maps
1024 x 768 pixelů
Mapa Evropy
Europe Map.jpg
1,519 x 2,012 pixelů
Mapa Evropy
Europe Map.jpg
1,517 x 2,004 pixelů
Mapa Evropy
Europe Map.jpg
1,475 x 1,200 pixelů
Mapa Evropy
Europe Map.jpg
1,475 x 1,200 pixelů
Mapa Evropy
Europe Map.jpg
1,473 x 1,198 pixelů
Mapa Evropy
Europe Map.jpg
1,400 x 1,801 pixelů
Mapa Evropy
Europe Map.jpg
1,400 x 1,197 pixelů
Mapa Evropy
Europe Map.jpg
1,360 x 1,245 pixelů
Mapa Evropy
Ethnic map europe 1923.jpg
2,470 x 1,582 pixelů
Mapa Evropy
europe1560 shepherd.jpg
2,398 x 1,929 pixelů
Mapa Evropy
europe mediterranean 1190.jpg
2,293 x 1,810 pixelů
Mapa Evropy
europe 1740.jpg
2,292 x 1,867 pixelů