Vítejte na stránkách WorldMapFinder, Vyhledávání Mapa Srí lanka. Politické, reliéfní, slepé, satelitní a online mapy svìta.

Srí Lanka

.gif

Srí Lanka nebo ©rí Lanka, oficiálnì Demokratická socialistická republika Srí Lanka, je ostrovní stát v jihovýchodní Asii, nacházející se v blízkosti Indického poloostrova na ostrovì Cejlon, co¾ byl také do roku 1972 oficiální název státu. Od Indie je ostrov oddìlen ú¾inou Palk, pøes ni¾ se táhne øetìz korálových útesù zvaný Adamùv most, na východì se nachází Bengálský záliv a na jihu Indický oceán. Nejvìt¹ím mìstem je Kolombo (té¾ Colombo). Hlavním mìstem je odnedávna ©rí D¾ajavardanapura Kotte (Sri Jayawardenapura, nebo také jen Kotte), pøesto v¹ak vìt¹ina státních institucí sídlí dosud v Kolombu. Mezi dal¹í významná mìsta patøí Dehivala, Moratuva, Kandy, Jápané a Trinkunámalé.

Mapa Srí lanka
Google Maps
1024 x 768 pixelù
Mapa Srí lanka
Google Earth
1024 x 768 pixelù
Mapa Srí lanka
Bing Maps
1024 x 768 pixelù
Mapa Srí lanka
Nokia Maps
1024 x 768 pixelù
Mapa Srí lanka
Sri-Lanka Map.jpg
3,000 x 5,200 pixelù
Mapa Srí lanka
Sri-Lanka Map.png
2,348 x 2,947 pixelù
Mapa Srí lanka
Sri-Lanka Map.png
2,000 x 2,577 pixelù
Mapa Srí lanka
Sri-Lanka Map.png
2,000 x 2,402 pixelù
Mapa Srí lanka
Sri-Lanka Map.png
1,632 x 2,112 pixelù
Mapa Srí lanka
Sri-Lanka Map.jpg
1,396 x 1,697 pixelù
Mapa Srí lanka
Sri-Lanka Map.jpg
1,396 x 1,697 pixelù
Mapa Srí lanka
Sri-Lanka Map.jpg
1,200 x 1,838 pixelù
Mapa Srí lanka
Sri-Lanka Map.jpg
1,033 x 1,788 pixelù
Mapa Srí lanka
Sri Lanka Districts.png
1,632 x 2,112 pixelù
Mapa Srí lanka
sri lanka charts 76.jpg
1,312 x 775 pixelù
Mapa Srí lanka
sri lanka pol00.jpg
1,128 x 1,480 pixelù