smlogo.gif

奥地利地图

  世界地图  |  世界地图 搜索网站 
  奥地利地图 : 世界地图  > 欧洲地图  > 奥地利地图
地图-奥地利 Google-奥地利 地球-奥地利 天气-奥地利
看奥地利地图, 去奥地利旅游, 世界地图艘索网是专门为奥地利旅游者而设立的奥地利地图搜索网站。
  地图 - 奥地利 EnKrJpDeEsFrItPtNlRuPlSvNoDkFiTrVnIdHuArThElUkCsBgRoHr
自定义搜索
奥地利
Austria.gif
奧地利共和國(德語:Republik Österreich),是一個位於歐洲中部的內陸國家。與多國接壤,東面是匈牙利和斯洛伐克,南面是義大利和斯洛維尼亞,西面是列支敦斯登和瑞士,北面則是德國和捷克。首都兼最大城市是維也納。

奧地利是一個位於歐洲中部的內陸國。地勢西高東低,阿爾卑斯山貫穿奧地利的西部和南部,這使得奧地利成為著名的冬季運動勝地。山地占國土面積的70%。山脈南北兩側是石灰岩帶,中央是結晶岩帶。最高峰為大格洛克納山,海拔3798米。東北部是維也納盆地,東南部和北部為丘陵地型及高原。多瑙河流經東北部,在境內長350千米。南部有穆爾河和德拉瓦河,西部則有因河和薩爾察赫河等。奧地利大部分地區處於溫帶海洋性氣候和溫帶大陸性氣候過渡區內,氣候溫和,冬季寒冷、夏季涼爽。

首都為座落於多瑙河邊的維也納。其它主要城市包括薩爾茨堡、因斯布魯克、格拉茨和林茨等。
维基百科-奥地利
奥地利地图
奥地利行政区划
布尔根兰州地图 蒂罗尔州地图 福拉尔贝格州地图 維也納地图
克恩顿州地图 萨尔茨堡州地图 上奧地利地图 施蒂利亞州地图
下奧地利州地图
城市
阿姆施泰滕地图 艾森斯塔特地图 安斯菲尔登地图 巴德伊舍地图
盧斯特瑙地图 布登茨地图 布雷根茨地图 德基地图
多恩比恩地图 多瑙河畔恩地图 多瑙河畔克雷姆斯地图 菲拉赫地图
格拉茨地图 格蒙登地图 哈因地图 霍恩埃姆斯地图
維也納巴登地图 維也納新城地图 卡普芬格地图 克拉根福地图
克洛斯特新堡地图 克尼特德地图 库夫施泰因地图 利恩茨地图
林兹地图 梅克地图 默德林地图 帕滕地图
佩希托茨多夫地图 萊奧本地图 萊翁丁地图 萨尔茨堡地图
萨尔茨卡默古特地图 施泰爾地图 施托克地图 施瓦茨地图
施夏特地图 石海山麓登地图 泰夫斯地图 泰尼茨地图
特勞恩地图 特仁克地图 特斯基地图 维也纳地图
沃爾夫斯貝格地图 因基地图 因斯布鲁克地图 費爾德基希地图
韋爾斯地图
贊助商連結
搜索结果 - 奥地利地图 RSS
奥地利地图
Google地图-奥地利地图

Google Maps
1024 x 768 pixels
奥地利地图
Google地球-奥地利地图

Google Earth
1024 x 768 pixels
奥地利地图
Bing 地球-奥地利地图

Bing Maps
1024 x 768 pixels
奥地利地图
诺基亚地图-奥地利地图

Nokia Maps
1024 x 768 pixels
奥地利地图
奥地利地图 - Austria_Map.png
Austria_Map.png
2565 x 1238 pixels - 619k
奥地利地图
奥地利地图 - Austria_Map.jpg
Austria_Map.jpg
2550 x 1381 pixels - 1251k
奥地利地图
奥地利地图 - Austria_Map.jpg
Austria_Map.jpg
2130 x 1100 pixels - 368k
奥地利地图
奥地利地图 - Austria_Map.jpg
Austria_Map.jpg
2056 x 1427 pixels - 850k
奥地利地图
奥地利地图 - Austria_Map.jpg
Austria_Map.jpg
2056 x 1427 pixels - 1123k
奥地利地图
奥地利地图 - Austria_Map.jpg
Austria_Map.jpg
1256 x 700 pixels - 677k
奥地利地图
奥地利地图 - Austria_map_modern_laengsformat.png
Austria_map_modern_laengs...
4538 x 2460 pixels - 370k
奥地利地图
奥地利地图 - Austria_map_modern_laengsformat_2.png
Austria_map_modern_laengs...
4538 x 2460 pixels - 285k
奥地利地图
奥地利地图 - austria_rel-1999.jpg
austria_rel-1999.jpg
2875 x 1989 pixels - 2777k
奥地利地图
奥地利地图 - Austria_1999_CIA_map.jpg
Austria_1999_CIA_map.jpg
2500 x 1706 pixels - 2203k
奥地利地图
奥地利地图 - Oesterreich_Noerdl_der_Donau.png
Oesterreich_Noerdl_der_Do...
2100 x 1541 pixels - 2031k
奥地利地图
奥地利地图 - 20080220082036!Austria_States_Cities.png
20080220082036!Austria_St...
2000 x 1125 pixels - 220k
奥地利地图
奥地利地图 - Austria_topographic_map.png
Austria_topographic_map.p...
2000 x 1053 pixels - 642k
奥地利地图
奥地利地图 - Austria_states_blank.png
Austria_states_blank.png
2000 x 1047 pixels - 18k
奥地利地图
奥地利地图 - Austria_map_blank.png
Austria_map_blank.png
1800 x 1700 pixels - 92k
奥地利地图
奥地利地图 - Austria_map_modern.png
Austria_map_modern.png
1800 x 1700 pixels - 411k
|
 1  2  3  4  5  6  7  8  更多地图搜索结果
  About WorldMapFinder  -  Contact us   © 2002 - 2016 WorldMapFinder 
En Kr Jp Cn De Es Fr It Pt Nl Ru Pl Sv No Dk Fi Tr Vn Id Hu Ar Th El Uk Cs Bg Ro Hr