Швеция

.gif

Швеция е скандинавска държава, намираща се в Северна Европа. Тя граничи с Норвегия на запад, Финландия на североизток, проливите Скагерак и Категат на югозапад, Балтийско море и Ботническия залив на изток. По море граничи също с Дания, Германия, Полша, Русия, Литва, Латвия и Естония. С Дания се свързва и чрез моста Йоресунд - най-големия мост в Европа, свързващ Малмьо с Копенхаген. Член е на Европейския съюз от 1995 г.

Швеция е с относително ниска гъстота на население, с изключение на гъсто населения столичен район с център Стокхолм. 84% от населението е в градове, които заемат едва 1,3% от площта на страната. Швеция се отличава с висок жизнен стандарт, с модерно и либерално общество и с нейерархична организационна и обществена структура и колективизъм, в контраст с англо-саксонските общества. Опазването на околната среда, съхранението на животински и растителни видове, както и ефективното използване на енергия са приоритети в политиката и с широка обществена подкрепа.

Швеция е традиционен износител на желязо, мед и дървесина. Модернизирания транспорт и комуникации позволяват пълноценно усвояването на естествените ресурси, предимно на дървесина и желязна руда. През 90-те години на 19 век, благодарение на развитието в образованието и общата индустриализация, успешно е създадена производствена индустрия, и така до края на 20 век, Швеция се превръща в развита държава, заемаща високи позиции сред най-богатите страни според Индекса на човешко развитие. Швеция е богата на водни ресурси за производство на електроенергия, но не притежава големи залежи от петрол и въглища.

По време на средновековието, Дания, Норвегия и Швеция (включително и територията, контролирана от Швеция, днес Финландия) се обединяват в рамките на Калмарската уния, създадена през 1397 г. под короната на Маргарета I Датска. Швеция напуска унията през 16 век, и води дългогодишни войни със своите съседи - основно с Русия, Дания и Норвегия. През 17 век, по време на абсолютната монархия, шведския крал разширява границите на Швеция посредством война, създавайки шведско надмощие и контрол над Скандинавския полуостров, Балтийските държави и области от днешна Германия. След смъртта на Карл XII през 1718 г., шведската доминация е прекратена. През 1809 г., източната част от Швеция, Йостерланд и източната част на Норланд се обособяват в полу-автономна област - Велико княжество Финландия. До 1814 г., Швеция губи всички свои територии извън Скандинавския полуостров. През 1814, Норвегия е заставена да сключи лична уния с Швеция, която трае до 1905 г. От 1814 г. Швеция е в мир, поддържа безпристрастна външна политика в мирно време и неутралитет по време на война.

Град

Карта на Швеция
Google Maps
1024 x 768 пиксела
Карта на Швеция
Google Earth
1024 x 768 пиксела
Карта на Швеция
Bing Maps
1024 x 768 пиксела
Карта на Швеция
Nokia Maps
1024 x 768 пиксела
Карта на Швеция
Sweden Map.png
3,000 x 5,777 пиксела
Карта на Швеция
Sweden Map.jpg
2,514 x 3,376 пиксела
Карта на Швеция
Sweden Map.jpg
2,021 x 6,443 пиксела
Карта на Швеция
Sweden Map.jpg
996 x 1,248 пиксела
Карта на Швеция
Sweden Map.jpg
979 x 1,223 пиксела
Карта на Швеция
Sweden Map.jpg
842 x 1,837 пиксела
Карта на Швеция
Sweden Map.png
842 x 1,837 пиксела
Карта на Швеция
Sweden Map.jpg
568 x 1,343 пиксела
Карта на Швеция
Location Sweden EU Europe.png
2,056 x 1,710 пиксела
Карта на Швеция
Sweden-locator2.png
1,941 x 2,912 пиксела
Карта на Швеция
Sweden-eq1.png
1,941 x 1,941 пиксела
Карта на Швеция
Sweden-locator.png
1,941 x 1,941 пиксела