Австрия

.gif

Република Австрия (на немски: Republik Österreich) е вътрешноконтинентална страна, разположена в Централна Европа. Австрия граничи с Лихтенщайн и Швейцария на запад, Италия и Словения на юг, Словакия и Унгария на изток, Германия и Чехия на север. Към 1 януари 2011 населението на страната надхвърля 8,4 милиона, от които австрийците са 7,5 милиона. Официалният език в страната е австрийският стандарт на немския език, а други малцинствени езици с частичен официален статут са хърватският, словенският и унгарският.

Площта на страната е 83,872km², а климатът е умереноконтинентален в ниските част и алпийски във високите части. Релефът е предимно планински, като едва 32% от територията на страната са под 500 метра надморска височина. Съществена част от Алпийската планинска верига е разположена в Австрия, а най-високият връх е Гросглокнер в Източните Алпи.

Територията на Австрия влиза в състава на Римската империя под името Норик. През 788 г. франкският крал Карл Велики завладява територията и християнизира населението. По време на управлението на австрийската династия Хабсбург Австрия се превръща във водеща европейска сила. През 1867 Австрийската империя се превръща в дуалистичната монархия Австро-Унгария. Краят на Първата световна война през 1918 слага край на Австро-Унгария, която се разпада на няколко независими държави, сред която и Първата австрийска република. През 1938 чрез аншлус Австрия е присъединена към Нацистка Германия и остава част от Третия Райх до края на Втората световна война през 1945. Същата година е окупирана от Съюзническите сили, а отменената Федерална конституция влиза отново в сила. През 1955 Австрия обявяват създаването на независима федерална република, с което слага край на окупацията. Австрийският парламент приема Декларация за вечна неутралност.

В наши дни Австрия е парламентарна представителна демокрация, състояща се от девет отделни провинции. Столица и най-голям град е Виена (1,6 милиона). Икономически страната е сред най-добре развитите в света, а брутният вътрешен продукт на глава от населението възлиза на $43,723 (2010). Австрия поддържа висок жизнен стандарт, а средната продължителност на живота е 73 години за мъжете и 80 години за жените.

Австрия е член на ООН (1955), на Съвета на Европа (1956), на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (1965), на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (1973) и на Европейския съюз от 1995. През 1995 страната става част от Шенгенското споразумение, а през 1999 приема еврото като официална валута.

Град

Карта на Австрия
Google Maps
1024 x 768 пиксела
Карта на Австрия
Google Earth
1024 x 768 пиксела
Карта на Австрия
Bing Maps
1024 x 768 пиксела
Карта на Австрия
Nokia Maps
1024 x 768 пиксела
Карта на Австрия
Austria Map.png
2,565 x 1,238 пиксела
Карта на Австрия
Austria Map.jpg
2,550 x 1,381 пиксела
Карта на Австрия
Austria Map.jpg
2,130 x 1,100 пиксела
Карта на Австрия
Austria Map.jpg
2,056 x 1,427 пиксела
Карта на Австрия
Austria Map.jpg
2,056 x 1,427 пиксела
Карта на Австрия
Austria Map.jpg
1,256 x 700 пиксела
Карта на Австрия
Austria map modern laengsforma...
4,538 x 2,460 пиксела
Карта на Австрия
Austria map modern laengsforma...
4,538 x 2,460 пиксела
Карта на Австрия
austria rel-1999.jpg
2,875 x 1,989 пиксела
Карта на Австрия
Austria 1999 CIA map.jpg
2,500 x 1,706 пиксела
Карта на Австрия
Oesterreich Noerdl der Donau.p...
2,100 x 1,541 пиксела
Карта на Австрия
20080220082036!Austria States ...
2,000 x 1,125 пиксела