Европа

Европа е най-западният полуостров на Евразия, обикновено разглеждан като самостоятелен континент. Той граничи с Атлантическия океан на запад, Северния ледовит океан на север и Черно и Средиземно море на юг. Границата му с Азия на изток не е ясно очертана, но най-често се приема, че преминава по планината Урал и река Урал, Каспийско море и Кавказ. Крайните точки на Европа са нос Кабу да Рока на запад, заливът Байдарацка губа на изток, нос Норкюн на север и нос Тарифа на юг. Името "Европа" е въведено от финикийците, които обозначавали с него само северните брегове на Средиземно море и близките острови.

Европа е вторият най-малък континент с площ около 10 180 000 km или 2% от площта на планетата и 6,8% от площта на земната суша. Континентът е трети по население след Азия и Африка със 731 милиона жители или около 11% от хората в целия свят.

След 16 век европейските държави започват да играят важна роля в историята на целия свят. До средата на 20 век в различни периоди те контролират Америка, Океания, почти цяла Африка и големи части от Азия. Най-интензивните военни действия през Първата и Втората световна война се водят на територията на Европа. През втората половина на 20 век континентът е разделен от Желязната завеса, но е поставено началото на процеса на европейска интеграция, довел до създаването на Европейския съюз.

Държава

Карта на Европа
Google Maps
1024 x 768 пиксела
Карта на Европа
Google Earth
1024 x 768 пиксела
Карта на Европа
Bing Maps
1024 x 768 пиксела
Карта на Европа
Nokia Maps
1024 x 768 пиксела
Карта на Европа
Europe Map.jpg
1,519 x 2,012 пиксела
Карта на Европа
Europe Map.jpg
1,517 x 2,004 пиксела
Карта на Европа
Europe Map.jpg
1,475 x 1,200 пиксела
Карта на Европа
Europe Map.jpg
1,475 x 1,200 пиксела
Карта на Европа
Europe Map.jpg
1,473 x 1,198 пиксела
Карта на Европа
Europe Map.jpg
1,400 x 1,801 пиксела
Карта на Европа
Europe Map.jpg
1,400 x 1,197 пиксела
Карта на Европа
Europe Map.jpg
1,360 x 1,245 пиксела
Карта на Европа
Ethnic map europe 1923.jpg
2,470 x 1,582 пиксела
Карта на Европа
europe1560 shepherd.jpg
2,398 x 1,929 пиксела
Карта на Европа
europe mediterranean 1190.jpg
2,293 x 1,810 пиксела
Карта на Европа
europe 1740.jpg
2,292 x 1,867 пиксела