Замбия

.gif

Република Замбия е държава в Южна Африка. Тя е заобиколена от суша. Граничи с Демократична република Конго на север, Танзания на североизток, Малави на изток, Мозамбик, Зимбабве, Ботсвана и Намибия на юг и Ангола на запад. В миналото Северна Родезия, държавата е преименувана на името на река Замбези.

Замбия е заобиколена от суша държава в Южна Африка, с тропичен климат. Релефът и се състои главно от високи плата, хълмове и планини.

Три важни реки минават през Замбия: Кафуе, Луангуа и река Замбези. Последната определя границата с Намибия и цялата граница със Зимбабве. Река Кафуе и река Луангуа са основни притоци на Замбези, която се влива в Индийския океан.

На река Замбези се намира Водопада Виктория.

Долината Замбези, намираща се около южната граница, е дълбока и широка. Движейки се на север, релефът се променя във високо плато, достигащо 900–1 200 м до над 1 800 м в северната част на Копербелт. На изток, долината Луангва променя посоката си на юг, с хълмове от всички страни, докато стигне Замбези.

Град

Карта на Замбия
Google Maps
1024 x 768 пиксела
Карта на Замбия
Google Earth
1024 x 768 пиксела
Карта на Замбия
Bing Maps
1024 x 768 пиксела
Карта на Замбия
Nokia Maps
1024 x 768 пиксела
Карта на Замбия
Zambia Map.jpg
2,273 x 1,967 пиксела
Карта на Замбия
Zambia Map.png
2,246 x 1,938 пиксела
Карта на Замбия
Zambia Map.jpg
2,000 x 1,969 пиксела
Карта на Замбия
Zambia Map.jpg
1,767 x 1,571 пиксела
Карта на Замбия
Zambia Map.jpg
1,193 x 1,024 пиксела
Карта на Замбия
Zambia Map.jpg
1,181 x 1,022 пиксела
Карта на Замбия
Zambia Map.jpg
1,181 x 1,022 пиксела
Карта на Замбия
Zambia Map.jpg
1,029 x 1,216 пиксела
Карта на Замбия
Zambia Map.jpg
1,027 x 1,214 пиксела
Карта на Замбия
Zambia Map.jpg
1,004 x 901 пиксела
Карта на Замбия
Zambia provinces blank.png
2,000 x 1,734 пиксела
Карта на Замбия
Zambia-regions-map.png
1,791 x 1,763 пиксела