Мадагаскар

.gif

Република Мадагаскар е островна държава в Индийския океан край югоизточния бряг на Африка. Основният остров, който също се нарича Мадагаскар е четвъртият най-голям остров в света.

Страната има площ 587 040 хил. кв. км и е разположена в западната част на Индийския океан на остров Мадагаскар и прилежащите му малки острови (Нози Бе, Нози Бураха (Сент Мари) и др. на около 400 км от крайбрежието на Африка. Бреговата му линия е с дължина 5 080 км. Островът е част от Африканската платформа. През цялата източна част се простират Централните планини с височина 800-1500 м, с отделни масиви - Царатанана (с най-висока точка в страната - връх Марумукутру - 2 876 м). Централните планини се спускат стръмно на изток към океана, а по дължина на крайбрежието е разположена тясна низина (20-30 км). Западната част на острова е заета от високи равнини с височина от 500 до 1000 м.

Климатът в Мадагаскар е тропичен, на северозапад - субекваториален. Средните месечни температури в равнините са от 20-26 градуса Сº, валежи - над 3000 мм. В централните планини средните месечни температури са 13-23 градуса Сº, валежи - 1000-1500 мм, като на запад намаляват до 500-600 мм. Страната има гъста речна мрежа и пълноводни реки - Суфия, Бецибука, Мангуки. Горите заемат 15 % от територията на Мадагаскар, разпространени са и вторичните савани с баобаби и палми.

Административно деление на Мадагаскар
Град

Карта на Мадагаскар
Google Maps
1024 x 768 пиксела
Карта на Мадагаскар
Google Earth
1024 x 768 пиксела
Карта на Мадагаскар
Bing Maps
1024 x 768 пиксела
Карта на Мадагаскар
Nokia Maps
1024 x 768 пиксела
Карта на Мадагаскар
Madagascar Map.jpg
2,513 x 3,547 пиксела
Карта на Мадагаскар
Madagascar Map.jpg
1,397 x 1,694 пиксела
Карта на Мадагаскар
Madagascar Map.jpg
1,397 x 1,694 пиксела
Карта на Мадагаскар
Madagascar Map.jpg
1,085 x 1,907 пиксела
Карта на Мадагаскар
Madagascar Map.jpg
1,004 x 945 пиксела
Карта на Мадагаскар
Madagascar Map.jpg
1,000 x 1,817 пиксела
Карта на Мадагаскар
Madagascar Map.jpg
803 x 1,458 пиксела
Карта на Мадагаскар
txu-oclc-6589746-sheet32-4th-e...
3,295 x 5,000 пиксела
Карта на Мадагаскар
madagascar 1895.jpg
1,699 x 2,371 пиксела
Карта на Мадагаскар
madagascar 1895.jpg
1,699 x 2,371 пиксела
Карта на Мадагаскар
Madagascar-Maintirano District...
1,403 x 2,306 пиксела
Карта на Мадагаскар
Madagascar-Betsiboka Region.pn...
1,403 x 2,171 пиксела